hug

กอดอุ่นๆ ละมุนละไม

กอดหัวใจเอาไว้ เพิ่มไออุ่น

กอด คลายหนาว...

กอดคลายเศร้า... ได้นะคุณ

กอดตัวเอง ให้อุ่นๆ กรุ่นๆใจ 

 

โปสการ์ดเซ็ตน้องเหมียวสามสี แมวดอยเหมือนกัน

เพื่อนกัน...รอรับได้เลย 

(เช่นเคย ถ่ายเอง ทำเอง พิมพ์เอง ส่งเอง ก๊ะมือ)